Polityka prywatności Niniejszy dokument opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach Serwisu.§ 1
Dane osobowe Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,prawo do przenoszenia danych,prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora§ 2
Przekazywanie danych osobowych Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą wszelkich formularzy dostępnych w Serwisie.Przekazanie danych osobowych Użytkownika Administratorowi jest dobrowolne.Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter są:przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera;przekazywane do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański (Rocket Science Group – 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308). Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego są:przetwarzane w celu wymiany korespondencji między Administratorem, a Użytkownikiem; Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza dodawania komentarza są:przetwarzane w celu wyświetlenia dodanego przez Użytkownika komentarza§ 3
Pliki cookies Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.Administrator korzysta z plików cookies Użytkownika w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.§ 4
Inne technologieAdministrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Serwisu.§ 5
Logi serwera Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem